QuARTier A

Op frequente basis trachten we onze pijlen te richten op mecenaat, de resterende tijd besteden we aan ons eigen artistiek oeuvre. Door het oprichten van een vzw voor onze galerie reserveren we haar inkomsten enkel ten behoeve van kunstzinnige expo's en events.

De beweegreden om een toonruimte te scheppen kwam er na dat we als kunstenaar zelf beseften dat er een nijpend tekort was aan zulke initiatieven. Terwijl er een overschot van ambitieuze creatievelingen, zelfs meer dan, een bescheiden erkenning als de onze zeker waard zijn.

Onze atelier wordt nu, buiten een creatieruimte voor onze persoonlijke opdrachten, ook ten volle benut om de kunsten van opkomende talenten in tentoon te stellen.

Met het opzetten van een website - www.quartiera.com - waar alle gegevens van deelnemende artiesten en foto's van gehouden expo's op gecentraliseerd worden, helpen we ook aan een platform dat waardig klinkt op hun c.v. 

Hoe meer we onze deuren open zetten, hoe bekender de reputatie van ons geesteskindje, zowel als de reputatie van onze exposanten wordt, men zegge het voort!

We streven niet naar de typische soort galerie waar de muren eerder strak en sober zijn. In ons geval hebben we gekozen om het authentieke karakter van het fabriekje te laten mee spelen in de presentatie van de werken. Ook de achtergebleven sporen van opdrachtjes in het verleden die vervaardigd werden in ons atelier geven onze exporuimte iets extra persoonlijk. Op deze manier hebben we dan eerder iets unieks in handen qua beleving naar de toeschouwer toe. 

Lekker eigenzinnig en tegendraads trachten we met QUARTIER A iedere expo opnieuw uit de hoek te komen, om zo de liefhebbers vernieuwing en verruiming te brengen op een originele wijze.

www.quartiera.com