Hier zijn per categorie enkele voorbeelden van vroegere opdrachten en eigen werk.

3D CGI

(computer generated imagery)

Deze beelden werden gegenereerd met rauwe computerkracht. Door wiskundige formules toe te passen op bestaande geometrische vormen in 3D ontwerpsoftwares, botst men sporadisch op esthetische resultaten. 

OBJECTS

Hier enkele objecten die ik recycleerde en nieuw leven gaf, zowel als enkele eigen ontwerpen.